NÁVRH A RALIZACE KUCHYNĚ

Při návrhování a realizaci kuchyní nejsme omezeni žádným modulem a máme ve tvorbě absolutní svobodu. Kuchyně vyrábíme ve své vlastní truhlářské dílně a zajišťujeme veškerý servis během instalace.